Symposium international. 50 let maja ’68, 75 let Jugoslavije 11-12.10.2018

 
Osnovni podatki
11. oktober 2018 ob 14:45 do 12. oktober 2018 ob 14:00
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana


Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Slovensko društvo za primerjalno književnost

Opis

Simpozij 50 let maja ’68, 75 let Jugoslavije bo analiziral naše predpostavke o maju ’68 onstran lo ?nic med Zahodom in preostalim svetom, politiko in kulturo, kulturo in kontrakulturo ter umetnostjo in kritiko. S tem bo lahko postavil klju ?na vprašanja, vklju ?no z vprašanjem o tem, zakaj je bil maj ’68 sploh potreben v družbi, ki je vodila gibanje neuvrš ?enih in eksperimentirala s samoupravljanjem kot alternativo tako kapitalizmu kakor realsocializmu. S tako potujene perspektive utegne dejstvo, da se je maj ’68 zgodil tudi Jugoslaviji, celo vplivati na to, kaj si mislimo o maju ’68 drugod po svetu.

 


 

Program :

 ?etrtek, 11. oktobra

14:45 Uvod

Jernej HABJAN, soorganizator kolokvija

15:00–15:45

Suman GUPTA :

The University as Contested Site and the Poverty of Student Life [Univerza kot prostor boja in beda študentskega življenja]

15:45–16:30

Vladimir GVOZDEN :

Protests of 1968 : The Politics of Memory or the Memory of Politics ? [Protesti leta 1968 : politika spomina ali spomin na politiko ?]

16:30–17:00 Diskusija in odmor za kavo

17:00–17:45

Ivana PERICA :

Aesthetic ‘Traditions and Perspectives’ and the Politics of Yugoslav 1968 [Estetske »tradicije in perspektive« ter politika jugoslovanskega leta 1968]

17:45–18:30

Rastko MO ?NIK :

Mao after 1968 [Mao po letu 1968]

18:30–19:00 Diskusija

Petek, 12. oktobra

10:00–10:45

Marko JUVAN :

Co-presence or Interaction ? Theory, Literature and Politics of the Long ’68 and the Issue of Centre/Periphery [Sobivanje ali interakcija ? Teorija, literatura in politika »dolgega leta 68« ter problem centra in periferije]

10:45–11:30

Andraž JEŽ :

Traces of Cold-War Propaganda in Recent Interpretations of 1968 [Sledovi hladnovojne propagande v današnjih interpretacijah leta 1968]

11:30–12:00 Diskusija in odmor za kavo

12:00–12:45

Rok BEN ?IN :

Distant Immediacies : Badiou and Rancière on the Consequences of May ’68 [Odmaknjene neposrednosti : Badiou in Rancière o posledicah maja ’68]

12:45–13:30

Antonia BIRNBAUM :

Decentring or Recentring Proletarian Politics ? A Paradox of French Maoism [Razsrediš ?iti ali ponovno osrediš ?iti proletarsko politiko ? Paradoks francoskega maoizma]

13:30–14:00 Diskusija

 

(Foto : Svetozar Busi ? ; hrani : Muzej novejše zgodovine Slovenije)


Sur le site du Centre de Recherches de l’Académie Slovène des Sciences et des Arts

Programme du Symposium